Νόμος 4688/20 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Εναρμόνιση των διατάξεων για τη μετατόπιση ή κατάργηση με ενσωμάτωση οδών στις εκτάσεις των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης προς τις αντίστοιχες των άλλων οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο στην περίπτωση αυτή προτείνεται και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, οδοί που διασχίζουν τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης μπορούν να μετατοπίζονται κατά το σχήμα, την έκταση και τη θέση τους για την καλύτερη λειτουργική εξυπηρέτηση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και εξασφάλιση της συνέχειας των εκτάσεών της, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις μετατοπιζόμενες οδούς. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, τα εντός των ορίων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης τμήματα των οδών αυτών, εφόσον κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού ή τρίτων, μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Η απόκτηση της κυριότητας των τμημάτων των καταργούμενων οδών από τον φορέα της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης θεωρείται δημόσιας ωφέλειας και για την ιδιοκτησιακή ενσωμάτωσή τους στην έκταση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.