Νόμος 4688/20 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης για τις ελάχιστες αποστάσεις των μη συμβατών χρήσεων προς το πλαίσιο των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) για τον καθορισμό ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά των ορίων τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) προστίθεται νέα υποπερίπτωση δ)(δ' ως εξής:

 

{δ)δ. Ειδικές ζώνες προστασίας περιμετρικά της οριοθετούμενης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, στις οποίες μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.