Νόμος 4688/20 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ως αρχή σχεδιασμού για τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το ακροτελεύτιο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

 

{Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ενεργεί ως Αρχή Σχεδιασμού για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό. Το ίδιο ισχύει, μέχρι την αξιοποίηση από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, και για τον κατά νόμο φορέα διαχείρισής τους, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.