Νόμος 4688/20 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ρύθμιση για προβλήτες έμπροσθεν τουριστικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 5 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:

 

{5Α. Στις περιπτώσεις αβαθών θαλάσσιων χώρων, προβλήτες επί πασσάλων της παραγράφου 5, που κατασκευάζονται ή μετασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6Α του παρόντος για την επιβίβαση και αποβίβαση πελατών του τουριστικού καταλύματος, μπορούν να έχουν και μήκος μεγαλύτερο των 30 m, αλλά πάντως μικρότερο των 80 m, ώστε να φθάνουν έως 1.5 m βάθος στο σημείο απόληξής τους. Τίθεται ελάχιστη απόσταση 100 m ανάμεσα σε προβλήτες που το μήκος τους κυμαίνεται από 30 έως 80 m.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.