Νόμος 4688/20 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διάγραμμα εμπορικού τουριστικού λιμένα Τούρλου Μυκόνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το διάγραμμα του εμπορικού τουριστικού λιμένα του Τούρλου Μυκόνου, το οποίο προσαρτήθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), αντικαθίσταται με το προσαρτώμενο στον παρόντα νόμο διάγραμμα, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διάταξη (Παράρτημα Ι) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.