Νόμος 4688/20 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping και φορείς πιστοποίησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) αναπτύσσει πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping που περιλαμβάνει επιπρόσθετες λειτουργικές προδιαγραφές από τις κατά περίπτωση ισχύουσες, βάσει του οποίου διαπιστεύονται οι φορείς πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα.

 

Οι λειτουργικές προδιαγραφές glamping, όπως αυτές εκπονούνται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

 

2. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος εξουσιοδοτεί τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα και καταρτίζει κατάλογο εξουσιοδοτημένων προς τούτο φορέων.

 

3. Το Υπουργείο Τουρισμού και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος υποχρεούνται να διατηρούν αναρτημένο στις επίσημες ιστοσελίδες τους επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων φορέων για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα, προκειμένου να χορηγηθεί Σήμα Glamping.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.