Νόμος 4688/20 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σύνθεση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Συμβούλιο συγκροτείται από: 2 επιστήμονες με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται του καταδυτικού τουρισμού, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, 1 εκπρόσωπο των ερασιτεχνικών συλλόγων αυτοδυτών και 1 πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 8 του νόμου 3409/2005 (ΦΕΚ 273/Α/2005). Στο Συμβούλιο συμμετέχει κατά περίπτωση και εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

2. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, στην οποία ορίζονται τα μέλη με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.

 

3. Για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

 

4. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται γραμματειακά από 2 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.