Νόμος 4688/20 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το έτος 2020, η υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020), ισχύει για τη χρονική περίοδο από την 01-07-2020 έως και την 30-09-2020, από ώρες 10:00 έως 18:00, κατ' ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της Χώρας για το 2020.

 

Κατ' εξαίρεση, η υποχρέωση του εδαφίου α' αρχίζει και πριν την 01-07-2020, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού-παραλίας (λουτρική εγκατάσταση) και της ανάθεσης ναυαγοσωστικής κάλυψης των χώρων σε νομίμως λειτουργούσες σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.