Νόμος 4688/20 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Πρεσβευτής του Ελληνικού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού απονέμεται ο τίτλος του/της Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή με δυνατότητα άσκησης επιρροής στο ευρύτερο κοινό αγορών προέλευσης επισκεπτών της χώρας μας, σε ευρύ κοινό νέων αγορών, τις οποίες αποσκοπεί να προσελκύσει η χώρα μας (αγορές-στόχοι) ή σε ειδικότερα τμήματα των αγορών αυτών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσής τους.

 

2. Ο τίτλος του/της Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού είναι τιμητικός και δεν καταβάλλεται αμοιβή στα φέροντα τον τίτλο αυτό φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

3. Με την απονομή του τίτλου δύναται να προσδιορίζεται κατά περίπτωση πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο αποτελείται από στόχους-υποχρεώσεις και οφέλη του/ της Πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού. Για την παρακολούθηση υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας αρμόδια είναι η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού.

 

4. Ο τιμητικός τίτλος απονέμεται για χρονικό διάστημα 2 ετών με δυνατότητα ανανέωσης και δύναται να αρθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού οποτεδήποτε εντός της διετούς διάρκειάς του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.