Νόμος 4688/20 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), η φράση άνω των 300 κλινών αντικαθίσταται με τη φράση άνω των 100 κλινών.

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 προστίθεται η φράση:

 

{Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.}

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Συγκεκριμένα για την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα για τις τουριστικές περιοχές Καβάλας και Νήσου Θάσου, η ΕΥΠΑΤΕ είναι αρμόδια για τουριστικά καταλύματα άνω των 50 κλινών για θέματα που εμπίπτουν στη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, για χρονική περίοδο 1 έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.