Νόμος 4688/20 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Κανονισμός σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και πελατών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καταρτίζεται κανονισμός σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και πελατών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παρόχων τουριστικού καταλύματος και των πελατών τους, καθώς επίσης οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Από την έκδοση του ανωτέρω κανονισμού παύει η ισχύς του κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.