Νόμος 4688/20 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τακτοποίηση οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δαπάνες του Υπουργείου Τουρισμού, που αναλήφθηκαν και δεν πληρώθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2018 δυνάμει τακτοποίησης οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, για τις οποίες δεν εκδόθηκε η σχετική ανακλητική απόφαση έως τη λήξη του ιδίου ως άνω έτους, δύνανται να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους εντός των ορίων δαπανών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.