Νόμος 4688/20 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης του προσωπικού ασφαλείας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), το οποίο απασχολείται στο Υπουργείο Τουρισμού και στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού, έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης, και πάντως όχι πέραν της 30-09-2020. Το χρονικό διάστημα της παράτασης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης του προηγούμενου εδαφίου δεν προσμετράται στη χρονική διάρκεια των συμβάσεών τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.