Νόμος 4690/20 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Κατάρτιση ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού προσωπικού φορέων υπηρεσιών υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), μετά τη λέξη Κ.Ε.Θ.Ε.Α. προστίθενται οι λέξεις της Ε.Κ.Α.Π.Υ., και η παράγραφος 2)α διαμορφώνεται ως εξής:

 

{2. α. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. Παπαγεωργίου, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, του ΚΕΘΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού και της καταρτίζονται, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.