Νόμος 4690/20

Ν4690/2020: Κύρωση: α) της από 13-04-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 84/Α/2020) και β) της από 01-05-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (ΦΕΚ 90/Α/2020) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4690/2020: Κύρωση: α) της από 13-04-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 84/Α/2020) και β) της από 01-05-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (ΦΕΚ 90/Α/2020) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 104/Α/2020), 30-05-2020.

 

H Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Κύρωση της από 13-04-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 84/Α/2020)

Άρθρο 2: Κύρωση της από 01-05-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (ΦΕΚ 90/Α/2020)

 

Λοιπές διατάξεις

 

Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 3: Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020

Άρθρο 4: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020

Άρθρο 5: Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές

Άρθρο 6: Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ

Άρθρο 7: Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 8: Τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4640/2019

Άρθρο 9: Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 10: Προσθήκη άρθρου 91Α στο νόμο 4549/2018

Άρθρο 11: Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες

Άρθρο 12: Επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και στις κοινωνίες, αστικού ή κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Άρθρο 13: Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 14: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων

Άρθρο 15: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

Άρθρο 16: Φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων των κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και της αποζημίωσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 4375/2016

Άρθρο 17: Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

Άρθρο 18: Ρύθμιση για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς

Άρθρο 19: Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Άρθρο 20: Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας

 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 69 του νόμου 4509/2017

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 24: Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών - παιδικών σταθμών

Άρθρο 25: Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Άρθρο 27: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό 25%

Άρθρο 28: Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Άρθρο 29: Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου [Ν] 4611/2019

Άρθρο 30: Προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόματος ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 31: Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 32: Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Άρθρο 33: Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Άρθρο 34: Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό στήριξης εργαζομένων που διατελούν σε άδεια

Άρθρο 35: Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο

Άρθρο 36: Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

Άρθρο 37: Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020

Άρθρο 38: Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου

Άρθρο 39: Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος και των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

Άρθρο 40: Οικονομική ενίσχυση λόγω νοσηλείας

 

Μέρος Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 41: Αποδοχές απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας

Άρθρο 42: Οργανισμοί λειτουργίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 43: Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 44: Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών

Άρθρο 45: Επιτροπή Αξιολόγησης

Άρθρο 46: Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 47: Απαλλαγή υποχρέωσης ιατρών υπαίθρου

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας, κέντρων υγείας και Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών

Άρθρο 49: Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 50: Θέσεις Προϊσταμένων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 51: Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της Ε.E., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας

Άρθρο 52: Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Άρθρο 53: Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης και σίτισης του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 54: Σύσταση θέσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

Άρθρο 55: Λήψη δειγμάτων από Κινητές Ομάδες Υγείας και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για επιδημιολογικούς λόγους και καταχώρηση δεδομένων στο Εθνικό Μητρώο COVID-19

Άρθρο 56: Σύσταση θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού

Άρθρο 57: Κατάρτιση ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού προσωπικού φορέων υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 58: Σύσταση θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών - Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης

Άρθρο 59: Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων - Συντονιστές εκπαίδευσης - Απονομή τίτλου ειδικότητας

Άρθρο 60: Έγκριση προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας - ΜΕΝΝ

Άρθρο 61: Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 62: Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν σε Αρχές του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 63: Παράταση ισχύος συμβάσεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

 

Μέρος Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 64: Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά

Άρθρο 65: Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

 

Μέρος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις περί αποφαινομένων οργάνων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών

Άρθρο 67: Αποζημίωση εμπορικών πτήσεων Απριλίου και Μαΐου 2020

Άρθρο 68: Ειδικές διατάξεις για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών όπου έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

 

Μέρος Ζ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 69: Σύγκληση Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 70: Μεταθέσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 71: Προμήθειες στον τομέα της ασφάλειας

 

Μέρος Η: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 72: Προκήρυξη εκλογών

 

Μέρος Θ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 73: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Μέρος Ι: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Άρθρο 74: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης

Άρθρο 75: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων

Άρθρο 76: Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 77: Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

 

Μέρος ΙΑ: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 78: Απασχόληση συνταξιούχων και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αγροτικής δραστηριότητας με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 €

 

Μέρος ΙΒ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 79: Επιχορήγηση φορέων και σωματείων για δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής

Άρθρο 80: Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 81: Κατάργηση διάταξης περί σύστασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 82: Ρύθμιση λειτουργίας καταστημάτων

Άρθρο 83: Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους

 

Μέρος ΙΓ: Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 84: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-05-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.