Νόμος 5269/1931 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών συνοδά των ανωτέρω διατάξεων εφαρμόζονται απαραιτήτως πάντες οι δια τα λοιπά μη ρυμοτομούμενα ακίνητα ισχύοντες νόμιμοι περιορισμοί υγιεινής, ασφαλείας, αισθητικής κ.λ.π., των προς δόμηση οικοπέδων τακτοποιούμενων εν ανάγκη.

 

2. Εάν κατά την κυρωθείσα πράξη αναλογισμού ο ιδιοκτήτης του ρυμοτομούμενου οικοπέδου υποχρεούται να αποζημιώσει εαυτόν δια μέρους του υπό των κοινοχρήστων χώρων καταλαμβανόμενου οικοπέδου του, η άδεια οικοδομής χορηγείται μόνο δια το υπολειπόμενο μετά την αφαίρεση του ως άνω μέρους οικόπεδον και μόνον εάν τούτο είναι οικοδομήσιμο. Προς πραγμάτωση της αφαιρέσεως ταύτης το τμήμα δια την αποζημίωση του οποίου βαρύνεται αυτός ούτος ο ιδιοκτήτης, υπολογιζόμενο κατ' εμβαδόν αφαιρείται εκ της όλης επιφανείας του οικοπέδου κατά την κρίσιν της αρμοδίας υπηρεσίας, εις τρόπον ώστε το υπολειπόμενο οικοδομήσιμο μέρος να είναι συνεχές και όσον οιόν τε εναρμονισμένο και πλησιέστερον προς τις οικοδομικές γραμμές.

 

3. Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων εφαρμόζονται μόνον ως προς ακίνητα περιλαμβανόμενα εντός των εγκεκριμένων σχεδίων των πόλεων και κωμών ή συνοικισμών και άρχονται ισχύουσες μετά παρέλευσιν έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

4. Προκειμένου περί ακινήτων, εφ' ων το πρώτον εγκρίνεται σχέδιον ρυμοτομίας ή επεκτείνεται το υπάρχον τοιούτον, η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρχεται μετά έξι μήνες από της δημοσιεύσεως του εγκριτικού του σχεδίου ρυμοτομίας ή της επεκτάσεως αυτού διατάγματος.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και ως προς τα κατά τον νόμον περί κατασκευής οδού Παλαιού Φαλήρου - Βουλιαγμένης απαλλοτριωτέα από του άξονος της οδού μέχρι της θαλάσσης τμήματα, παραμένοντος πάντως υπόχρεου του Δημοσίου δια την πληρωμή της αποζημιώσεως, του τμήματος τούτου θεωρουμένου ως προς την αποζημίωση κ.λ.π. ως υπαγομένου εις το σχέδιον ρυμοτομίας, ούτινος αποτελεί συνέχεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.