Νόμος 622/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος περί παροχής διευκολύνσεων δια την υπό των ιδιωτών ανοικοδόμηση προβλεπομένη κράτησις, καταβληθείσα δια την έκδοση οικοδομικής αδείας ισχύει μέχρι πέρατος των οικοδομικών εργασιών δι' ας αυτή κατεβλήθη, ανεξαρτήτως των τυχόν δι' οιονδήποτε λόγον, αναθεωρήσεων της αδείας. Εάν κατά την αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας προκύψει αύξησις της προϋπολογιζόμενης αξίας των οικοδομικών εργασιών καταβάλλεται συμπληρωματική κράτησις, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3879/1958 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων των πόλεων διατάξεων κ.λ.π.

 

2. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και δια τις μέχρι της ισχύος του παρόντος αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών, τυχόν όμως καταβληθείσες μέχρι σήμερον τοιαύτες κρατήσεις δι' αναθεώρηση αδείας δεν επιστρέφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.