Νόμος 622/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 79 του υπ' αριθμού 8/1973 νομοθετικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσεις του Υπουργού Δημοσίων Έργων κατόπιν αιτιολογημένης εκθέσεως της κατά περίπτωσιν αρμοδίας Υπηρεσίας, δύναται προς διατήρηση ιδιαιτέρου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού ή και αρχιτεκτονικού χαρακτήρος να χαρακτηρίζονται κτίρια ως διατηρητέα ή Οικισμοί ή τμήματα αυτών ως Παραδοσιακοί και να θεσπίζονται όροι και περιορισμοί δομήσεως διάφοροι των δια του παρόντος νομοθετικού διατάγματος καθοριζομένων τοιούτων.}

 

2. Ο καθορισμός εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, των χώρων των προοριζομένων δια την ανέγερση σχολικών κτιρίων Δημοσίας Εκπαιδεύσεως πάσης βαθμίδας, πλην ανωτάτης, γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κατ' εξαίρεση των κειμένων σχετικών πολεοδομικών διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.