Νόμος 716/77 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Νέες τιμές μονάδας αμοιβών - συγκριτικοί πίνακες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την εκπόνηση μελέτης παραστεί ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών του άρθρου 16 του παρόντος, των οποίων η αμοιβή δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών, η αμοιβή αυτών κανονίζεται με πρωτόκολλο νέων τιμών μονάδος αμοιβών.

 

2. Προς έγκριση κάθε τροποποίησης της συμβατικής αμοιβής συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.