Νόμος 716/77 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, επίλυση διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις υποβαλλόμενες ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας από τον ανάδοχο, όπως και τη δικαστική επίλυση των μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών προκυπτουσών διαφορών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 περί εκτέλεσης των δημοσίων Έργων όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Υπουργός Δημοσίων Έργων νοείται ο αρμόδιος από τη φύση της μελέτης Υπουργός, τεχνικό συμβούλιο, το παρά αυτόν αρμόδιο συμβούλιο. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών Εφετείο είναι το Εφετείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της Διευθύνουσας τη μελέτη Υπηρεσίας.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 μπορούν να εφαρμόζονται και επί συμβάσεων εκπόνησης μελετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.