Νόμος 719/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αιτήσεις εξαγοράς δημοσίων κτημάτων, υποβληθείσες εμπροθέσμως, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων που αντικαθίστανται υπό του προηγουμένου άρθρου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968 και του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1154/1972 και που έχουν παραμείνει εκκρεμείς μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος, εξετάζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968, ως τούτο τροποποιείται δια του παρόντος νόμου. Ως εκκρεμείς θεωρούνται και οι αιτήσεις, αίτινες ενεκρίθησαν μεν υπό του αρμοδίου Νομάρχου, αλλά μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος δεν έχει εκδοθεί το οικείον πωλητήριον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.