Νόμος 720/77 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την διενέργειαν των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων ελέγχων και αυτοψιών κατά την εκτέλεσιν των ιδιωτικών οικοδομικών εργασιών δύναται ο Υπουργός Δημοσίων Έργων εις περιπτώσεις φορτίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών να καθορίζει κατά περιοχές επί ορισμένων πάντοτε χρόνον χρησιμοποίησαν προς τούτο Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων οιασδήποτε υπηρεσίας ή υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ασχολουμένων εις τούτο πέραν των ωρών εργασίας των. Προς τον αυτόν σκοπόν δύναται αν χρησιμοποιούνται και ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί επιλεγόμενοι εκ πίνακα συντασσομένου επί τούτο υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Εις πάντες τούτους καταβάλλεται αποζημίωσις, καθοριζομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων ανά έλεγχο οικοδομής μετ' αυτοψίας εις βάρος πιστώσεων διατιθεμένων υπό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εκ των πόρων αυτού. Η καταβολή των αποζημιώσεων τούτων εις τους εξ αυτών δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου γίνεται κατ' εξαίρεση πάσης ετέρας κειμένης διατάξεως. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζεται επίσης πάσα αναγκαία δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.