Νόμος 720/77 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις το άρθρο 16 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού οικοδομικού Κανονισμού, προστίθεται παράγραφος 5, έχουσα ούτω:

 

{5. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δύναται να καθορισθούν όρια αρτιότητας μικρότερα των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εις περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δι' οικόπεδα προϋφιστάμενα της ισχύος του παρόντος και έχοντος εμβαδόν και διαστάσεως μικρότερα των προβλεπομένων υπό της ως άνω παράγραφο 1 εφόσον ταύτα αποτελούν τουλάχιστον, το 1/4 του αριθμού των οικοπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου.}

 

2. Εις το τέλος του άρθρου 23, του αυτού νομοθετικού διατάγματος 8/1973, προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

 

{Επιτρέπεται επίσης η θέσπισις του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως εις περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντασσόμενες το πρώτον εις εγκεκριμένο σχέδιον εφόσον το 1/4 τουλάχιστον των οικοπέδων οικοδομικού τετραγώνου έχει οικοδομηθεί βάσει του ως άνω συστήματος.}

 

3. Εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 8/1973, προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

 

{Επίσης εξαίρεσις δύναται να γίνει και δι' οικόπεδα υφισταμένων οικισμών εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως.}

 

4. Εις το αυτό άρθρο 33 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, προστίθεται παράγραφος 5, έχουσα ούτω:

 

{5. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δύναται να καθορισθούν όρια αρτιότητας μικρότερα των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εις περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δι' οικόπεδα προϋφιστάμενα της ισχύος του παρόντος και έχοντα εμβαδόν και διαστάσεις μικρότερα των προβλεπομένων υπό της ως άνω παραγράφου 1, εφόσον ταύτα αποτελούν τουλάχιστον το 1/4 του αριθμού των οικοπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου.}

 

5. Εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 8/1973, προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

 

{Επιτρέπεται επίσης η θέσπισις του μικτού συστήματος δομήσεως εις περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντασσόμενες το πρώτον εις εγκεκριμένο σχέδιον, εφόσον το 1/4 τουλάχιστον των οικοπέδων οικοδομικού τετραγώνου έχει οικοδομηθεί βάσει του ως άνω συστήματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.