Νόμος 720/77 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκκρεμείς ποινικές δίκαι που αφορούν εις την αξιόποινη πράξη της κατασκευής των κατά τα άρθρα 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου εξαιρουμένων της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων καταργούνται, εις οιονδήποτε στάδιον και εάν ευρίσκονται, οι δε σχετικές δικογραφίες τίθενται εις το αρχείον δια πράξεως του αρμοδίου εισαγγελέως.

 

2. Μη υποβάλλοντες την κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού οικοδομικού Κανονισμού ένσταση κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και κατεδαφίσεως δύναται να υποβάλλουν ταύτη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.