Νόμος 742/77 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1312/1972 ως αντικατασταθέν δια του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1377/1973 ισχύει σήμερον, καθορισθείσες δια των υπ' αριθμών 45/1973 (ΦΕΚ 86/Α/1973), 48/1975 (ΦΕΚ 45/Α/1975), 70/1976 (ΦΕΚ 168/Α/1976), 18/1977 (ΦΕΚ 10/Δ/1977) πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αίτινες κυρώνονται δια του παρόντος νόμου, Βιομηχανικές Ζώνες πλησίον των πόλεων Καλαμάτας, Τριπόλεως, Μεσολογγίου, Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας, Πρεβέζης, Φλωρίνης, Δράμας, Ξάνθης, Αλεξανδρουπόλεως, Αγρινίου, Κιλκίς, Σερρών, καθίστανται από της ισχύος του παρόντος Βιομηχανικές Περιοχές εφ' ων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών Περιοχών, ως ούτος εκάστοτε ισχύει.

 

Κατά την υπό του νόμου τούτου προβλεπομένη διαδικασίαν δύναται να αυξάνεται ή να μειώνεται η έκτασις των Περιοχών τούτων και να μεταβάλλεται τυχόν η θέσις των και τα όριά των.

 

2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτων(αστικών, αγροτικών κ.λ.π.) ή η εις βάρος αυτών σύστασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων δια την ίδρυση των δια του παρόντος άρθρου οριζομένων Βιομηχανικών Περιοχών, κηρύσσεται κατά την προβλεπομένη υπό του παρόντος νόμου διαδικασίαν.

 

3. Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1312/1972, ως αντικαταστάθηκε υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1377/1973, αύξησις κατά 1 ποσοστιαία μονάδα της κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1312/1972 ενισχύσεως, παραμένει η αυτή δια τις ως άνω, εκ μετατροπής βιομηχανικών ζωνών, Βιομηχανικές Περιοχές, μη επαυξανόμενη λόγω της μετατροπής ταύτης.

 

4. Οι συσταθείσες κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4458/1965, μέχρι της ισχύος του παρόντος, Βιομηχανικές Περιοχές διέπονται υπό του ιδρυτικού αυτών νόμου 4458/1965, ως ούτος τροποποιείται και συμπληρώνεται δια του παρόντος.

 

5. Δια του παρόντος νόμου ορίζονται ως έδρες Βιομηχανικών Περιοχών ευρύτερες περιφέρειες των πόλεων Αιγίου, Πύργου Ηλείας, Σπάρτης, Λαμίας, Εδέσσης, Κορίνθου και Άρτας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.