Νόμος 742/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών Περιοχών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Οι προϋπολογιζόμενες υπό της ΕΤΒΑ δαπάνες περιλαμβάνουσες την αξίαν της αγοράς γηπέδων, την δαπάνη εκπονήσεως μελετών και εκτελέσεως των έργων και εν γένει τις διοικητικές και οργανωτικές δαπάνες Βιομηχανικών Περιοχών, ανεγέρσεως εργατικών οικισμών και διαμορφώσεως των πέριξ αυτών χώρων καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει υπό του Δημοσίου δι' επιχορηγήσεων εκ του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων προς τον σκοπόν ενισχύσεως της ΕΤΒΑ δια την πραγματοποίηση των ως άνω αναπτυξιακών έργων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.