Νόμος 947/79 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Δημοσιότητα αστικού αναδασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφ' όσον το προεδρικό διάταγμα περί χαρακτηρισμού περιοχής τινός ως οικιστικής προβλέπει εντός της περιοχής ταύτης ζώνη αστικού αναδασμού, κοινοποιείται με μέριμνα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εις το κατά τόπον αρμόδιο υποθηκοφυλακείον και καταχωρείται εις ειδικό βιβλίον υπό τον τίτλο Ζώνη αστικού αναδασμού, μετά σημειώσεως της ονομασίας του δήμου ή της κοινότητος ή της τοποθεσίας εις ην ευρίσκεται εκάστη ζώνη. Υπάρχοντος τυχόν κτηματολογίου γίνεται η δέουσα εις τούτο καταχώρηση.

 

2. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες τηρήσεως του ως άνω βιβλίου και τα εις αυτό στοιχεία που καταχωρούνται ή σημειώνονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.