Νόμος 947/79 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τρόποι διενέργειας αστικού αναδασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αστικός αναδασμός ορισμένης ζώνης δύναται να αναληφθεί και εκτελεσθεί είτε απ' ευθείας υπό του Δημοσίου, ή υπό δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως, είτε υπό αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού συνιστώμενου δια του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος ή και μεταγενεστέρου έχοντος ως αντικείμενον την σύστασιν τοιούτου συνεταιρισμού. Επίσης ο αστικός αναδασμός δύναται να αναληφθεί δια συνεργασίας δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως και αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

2. Εφ' όσον ο αναδασμός ήθελε εκτελεσθεί υπό του Δημοσίου ή δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως, οι ιδιοκτήτες της ζώνης δύνανται οπωσδήποτε να συστήσουν, προς υποβοήθηση του έργου του αναδασμού, οικοδομικό συνεταιρισμό, που διέπεται από τις περί οικοδομικών συνεταιρισμών διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.