Νόμος 947/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τρόποι οικιστικής αναπτύξεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανάπτυξις ή αναμόρφωσις περιοχής χαρακτηριζόμενης ως οικιστικής δύναται να γίνει εν συνόλω ή κατά ζώνες:

 

α) Δια της ασκήσεως ενεργού πολεοδομίας.

β) Δια της διενέργειας αστικού αναδασμού.

γ) Δια της θεσπίσεως γενικών όρων σχηματισμού οικοπέδων και δομήσεως επ' αυτών.

 

2. Περιοχές εφ' ων υφίσταται εγκεκριμένο σχέδιον πόλεως ή οικισμοί προ του 1923 που δεν έχουν ενταχθεί εις τοιούτον σχέδιον, διέπονται υπό των περί τούτων κειμένων διατάξεων εκτός αν αυτές, εν όλω ή κατά τμήματα, ήθελον υπαχθεί προς αναμόρφωση αυτών δι' ενός ή περισσότερων των εν τη προηγουμένη παραγράφω τρόπων, εις τις διατάξεις του παρόντος κατά την κατωτέρω οριζόμενη διαδικασίαν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.