Νόμος 960/79 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δια της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 239/1967 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί φορολογίας εισοδήματος νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων, εδάφιο που προστέθηκε μετά το πρώτον εδάφιον της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 περί φορολογίας του εισοδήματος, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το κατά το προηγούμενον εδάφιον πάγιο ποσοστόν εξ 25%, το οποίον εκπίπτεται και εκ του ακαθαρίστου εισοδήματος επί χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων που εκμισθώνονται ή ιδιοχρησιμοποιούνται, περιορίζεται εις 10% επί καταστημάτων, γραφείων και αποθηκών, ως και γηπέδων που εκμισθώνονται ή ιδιοχρησιμοποιούνται και χρησιμοποιούνται ως χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων.}

 

2. Η δια της προηγουμένης παραγράφου αντικατασταθείσα διάταξις, ως μετά την αντικατάστασιν ισχύει, εφαρμόζεται επί των από 01-01-1979 και εξής εισοδημάτων που αποκτώνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.