Νόμος 973/79 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Υπηρεσίες - Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εργασίας και κατόπιν προτάσεως τον Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκδίδονται ο Υπηρεσιακός Οργανισμός και ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, δημοσιευόμενοι δια της Εφημερίδος της κυβερνήσεως.

 

2. Δια του Υπηρεσιακού Οργανισμού ορίζονται οι υπηρεσίες της Εταιρίας, η διάρθρωσις αυτών, το εις αυτές, έργο που ανατίθεται και οι οργανικές θέσεις. Δια του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού καθορίζονται οι κανόνες, οίτινες διέπουν την υπηρεσιακή κατάστασιν του προσωπικού της Εταιρίας και ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας και τον προσωπικού αυτής.

 

Ειδικότερα, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, ορίζει τις διακρίσεις του προσωπικού, τους όρους υπό τους οποίους τούτο προσλαμβάνεται, εντάσσεται, εκπαιδεύεται, μονιμοποιείται, προάγεται, μετατάσσεται, μετατίθεται, λαμβάνει αδείας απουσίας και ασθενείας, διώκεται και τιμωρείται πειθαρχικώς και αποχωρεί ή απολύεται της Υπηρεσίας, ως και τα καθήκοντα και τους περιορισμούς αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.