Νόμος 973/79

Ν973/1979: Περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 973/1979: Περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου, (ΦΕΚ 226/Α/1979), 27-09-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Διοίκηση και αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου

Άρθρο 4: Αναζήτηση, καταγραφή και προστασία των ακινήτων του Δημοσίου

Άρθρο 5: Η Εταιρία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Δημοσίου

Άρθρο 6: Εκποίηση και διοίκηση εν γένει των ακινήτων του Δημοσίου. Όροι

Άρθρο 7: Κατάθεση προϊόντος διαθέσεως - Ανάληψη

Άρθρο 8: Αγορά ακινήτων - Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

Άρθρο 9: Υπηρεσίες τρίτων

Άρθρο 10: Σύναψη δανείων - Έκδοση οικοπεδικών μετοχών

Άρθρο 11: Απαλλαγές και προνόμια

Άρθρο 12: Πόροι και Κεφάλαια

Άρθρο 13: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 13Α

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 16: Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 17: Υπηρεσίες - Προσωπικό

Άρθρο 18: Γενική συνέλευση

Άρθρο 19: Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές

Άρθρο 20: Εισπράξεις - Πληρωμές - Έλεγχος διαχειρίσεως

Άρθρο 21: Επίδοση κανονισμών

Άρθρο 22: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω για της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 21-09-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.