Νόμος 998/79 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ενέργειες μετά την καταστολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Την καταστολή της πυρκαϊάς επακολουθεί φύλαξις της εκτάσεως, εις την οποίαν αυτή επεκτάθηκε, μέχρι ολοσχερούς κατασβέσεως δια την πρόληψη αναζωπυρώσεως.

 

2. Ο δασάρχης ερευνά τα προκαλέσαντα την πυρκαγιά αίτια, αναζητεί τους τυχόν υπευθύνους και συντάσσει έκθεση περί τούτων και της προκληθείσης ζημίας, την οποίαν υποβάλλει εις τον νομάρχη, την κεντρική δασική υπηρεσία και τον κατά τόπον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

 

3. Ο δασάρχης και οι υπ' αυτού εντεταμένοι την εξακρίβωση των αιτίων και των υπευθύνων της πυρκαϊάς ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι δικαιούμενοι να προβούν εις πάσαν ανακριτική πράξη.

 

4. Με μέριμνα του οικείου Νομάρχου και τη συνδρομή των αρμοδίων Υπηρεσιών τα καταστρεφόμενα δια πυρκαγιών δάση και δασικές εκτάσεις αεροφωτογραφίζονται, χαρτογραφούνται και κηρύσσονται αναδασωτέες εντός τριών μηνών από της καταστροφής.

 

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται λεπτομερώς οι σχετικές ενέργειες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.