Νόμος 999/79 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διατάγματα που δεν έχουν προσυπογραφεί υπό του Υπουργού Γεωργίας, ή αποφάσεις Νομαρχών ληφθείσες άνευ συγκαταθέσεως της αρμοδίας Δασικής Αρχής εφ' όσον εξεδόθησαν μέχρις 20-04-1967 δι' ων υπήχθησαν εις ρυμοτομικά σχέδια Πόλεων ή Κωμών, δάση και εν γένει δασικές εκτάσεις θεωρούνται έγκυρα, εκτός εάν τα Διατάγματα ταύτα ή οι αποφάσεις αυτές ακυρώθηκαν ή είναι άκυρα εξ ετέρου λόγου. Τυχόν δικαιώματα του Δημοσίου επί των ως άνω δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει, δεν θίγονται δια του παρόντος.

 

2. Κηρύξεις ως αναδασωτέων δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων θεωρούνται ανακληθείσες, εφ' όσον και καθ' α σημεία αφορούν εκτάσεις που εμπίπτουν εντός των ορίων Οικισμών νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 ή εντός εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλεων, εκτός αν χαρακτηρίζονται υπό του Σχεδίου ως άλση ή πράσινο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.