Νόμος 999/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπό των κατά τις κείμενες διατάξεις εγκρινομένων Χωροταξικών Σχεδίων ή Χωροταξικών Προγραμμάτων ή Ρυθμιστικών Σχεδίων προβλεπόμενες ή υπό αποφάσεων του κατά του νόμου [Ν] 360/1976 περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, οδοί που εγκρίνονται κατά τα τμήματα αυτών τα κείμενα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, ή εκτός των κατά τον νόμο 947/1979 οικιστικών περιοχών ή και εντός τοιούτων οικιστικών περιοχών μέχρις εγκρίσεως της δια αυτές πολεοδομικής μελέτης, χαρακτηρίζονται ως εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κατά περίπτωσιν, δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Δια των Διαταγμάτων τούτων προσδιορίζεται εις σχετικό διάγραμμα και η όδευσις των οδών τούτων. Οι ούτω χαρακτηριζόμενες οδοί προστίθενται εις τις κατά τις διατάξεις του νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών ή ετέρας διατάξεις προσδιορισθείσας οδού.

 

2. Εις το τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 56 του νόμου 947/1979 περί Οικιστικών περιοχών, προστίθεται εδάφιον έχον ως εξής:

 

{Η ανωτέρω περί διαθέσεως κοινή απόφασις των Υπουργών δια της οποίας μεταβιβάζεται η κυριότης των εν λόγω ακινήτων εις την ΔΕΠΟΣ ή τα τοπικές ΔΕΠΟΣ, μεταγράφεται εις το βιβλίον μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.