Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιδιοκτήτες των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου περιλαμβανομένων οικοπέδων υποχρεούνται να περιφράσσουν ταύτα, τηρουμένων ως προς τούτο των δια τις εργασίας εν γένει δομήσεως σχετικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος. Η περίφραξις εκτελείται κατ' εφαρμογήν του εγκεκριμένου σχεδίου, αφιεμένων απολύτως ελευθέρων των υπό οδών πλατειών και λοιπών κατά το σχέδιον κοινοχρήστων χώρων καταλαμβανόμενων τμημάτων των οικοπέδων.

 

2. Επιτρέπεται η περίφραξις των εντός της κατά το άρθρο 14 ζώνης περιλαμβανομένων γηπέδων, υφ' ους όρους θέλει καθορίζει εκάστοτε ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.