Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προκειμένης της μεταβιβάσεως της κυριότητος ακινήτων εν γένει εντός ή εκτός των σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. κειμένων, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται όπως υπομιμνήσκωσιν εις τους αγοραστές ότι κατά τις περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. διατάξεις, εις ορισμένες περιπτώσεις απαγορεύεται η εκτέλεσις οικοδομικών εργασιών επί των ακινήτων εν γένει και επιβάλλονται διάφοροι περιορισμοί. Περί της υπομνήσεως ταύτης πρέπει οι συμβολαιογράφοι να ποιούνται σχετική μνεία στις καταρτιζόμενες συμβάσεις, η παράλειψις της οποίας ως και της ανωτέρω υπομνήσεως συνεπάγεται την πειθαρχική αυτών δίωξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3976/1929 (ΦΕΚ 70/Α/1929).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.