Νόμος 3976/1929

Ν3976/1929: Περί κυρώσεως των από 03-12-1925 περί τροποποιήσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και 08-08-1926 περί τροποποιήσεως του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος κ.λ.π. νομοθετικών διαταγμάτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3976/1929: Περί κυρώσεως των από 03-12-1925 περί τροποποιήσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και 08-08-1926 περί τροποποιήσεως του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος κ.λ.π. νομοθετικών διαταγμάτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., (ΦΕΚ 70/Α/1929), 26-02-1929.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπόψη το άρθρο 75 του Συντάγματος, εκδίδουμε τον επόμενο Νόμο, ψηφισθέντα υπό της Βουλής και της Γερουσίας.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 25-02-1929.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.