Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 178

Άρθρο 178: Καθορισμός ναύλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τις κυρίας και δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές, οι ναύλοι μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού, μετά γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

 

2. Εις τις τοπικές δρομολογιακές γραμμές οι ναύλοι καθορίζονται δι' αποφάσεως της αρμοδίας προϊσταμένης Λιμενικής Αρχής, εγκρινομένης υπό του Υπουργού.

 

3. Δι' αποφάσεων του Υπουργού, μετά γνώμη της ως άνω 'Επιτροπής, επιτρέπεται η παροχή εκπτώσεων δια την μεταφορά ειδικών κατηγοριών επιβατών ή εμπορευμάτων επί των εκάστοτε ισχυόντων ναύλων.

 

4. Ολικές ναυλώσεις πλοίων προς μεταφορά επιβατών δεν υπάγονται εις τις ανωτέρω διατάξεις.

 

5. Τα εγκρινόμενα κατά την ανωτέρω διαδικασίαν ναυλολόγια είναι υποχρεωτικά, απαγορευόμενης διαφόρου συμφωνίας καθορίζουσας υψηλότερα ή χαμηλότερα τοιαύτα.

 

6. Η κατά το παρόν άρθρον προβλεπομένη διαδικασία καθορισμού ναύλου εφαρμόζεται επί πάσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.