Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Γενική επιθεώρησις πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς διαπίστωσιν της κατά το προηγούμενου άρθρον απαιτούμενης ικανότητος ενεργείται γενική επιθεώρησις από των κάτωθι απόψεων:

 

α) Ναυπηγικής

β) Μηχανολογικής

γ) Ηλεκτρολογικής

δ) Ναυτιλιακής

ε) Τηλεπικοινωνιακής

στ) Υγειονομικής και

ζ) Εν γένει ασφαλείας πλοίου και επιβαινόντων.

 

2. Δια κανονισμών τιθεμένων δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων δε με πρόταση του Υπουργού, μετά γνώμη του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, καθορίζονται εν λεπτομέρεια τα των εν τη προηγουμένη παραγράφω επιθεωρήσεων, τηρουμένων κατά την έκδοση αυτών και των διατάξεων της εκάστοτε ισχυούσης διεθνούς συμβάσεως περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.