Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Χρόνος επιθεωρήσεων και διάρκεια πιστοποιητικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική επιθεώρησις παντός πλοίου ως και η έκδοσις των οικείων πιστοποιητικών ασφαλείας επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα δι εκάστην κατηγορία πλοίων δια προεδρικού διατάγματος. 'Ομοίως δια προεδρικού διατάγματος ορίζονται τα της εκδόσεως, ισχύος, περιεχομένου και παρατάσεως εις εξαιρετικές περιπτώσεις των πιστοποιητικών ασφαλείας. Ειδικότερα δια τα επιβατηγά πλοία το πιστοποιητικόν ασφαλείας χορηγείται μετά την αναγνώριση αυτών ως επιβατηγών.

 

2. Πλοία υπαγόμενα εις τις διατάξεις της εκάστοτε ισχυούσης Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, επιθεωρούνται κατά τις εν αυτή οριζόμενες περιόδους. Μετά πάσαν επιθεώρηση τούτων εκδίδονται τα οικεία πιστοποιητικά ασφαλείας.

 

3. Αρμόδια για την έκδοση και παράταση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από το άρθρο αυτό είναι η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων με τα κεντρικά ή τα κατά τόπους όργανα της σύμφωνα με όσα ορίζονται με προεδρικό διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου ενδέκατου του νόμου 1757/1988 (ΦΕΚ 37/Α/1988).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.