Νομοθετικό διάταγμα 198/73 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 1262/1972, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Κατά την διάρκειαν εκπονήσεως Ρυθμιστικού Σχεδίου απαγορεύεται πάσα επέκτασις ή τροποποίησις σχεδίου πόλεως ως και πάσα αύξησις του συντελεστού δομήσεως εντός των προσωρινών ορίων της περιοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου ή της περιοχής ελέγχου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται:

 

α) επεκτάσεις σχεδίων πόλεων και προσδιορισμός συντελεστού δομήσεως προκειμένης εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1003/1971 περί ενεργού πολεοδομίας ή προς εκτέλεσιν οικιστικών ή τουριστικών προγραμμάτων, ή προς δημιουργίαν Βιομηχανικών Ζωνών,

 

β) τροποποιήσεις σχεδίων πόλεων εις τις αυτές ως άνω υπό στοιχείον α περιπτώσεις ως και εκ λόγων κυκλοφοριακών, ή δι' εκτέλεσιν δημοσίων έργων και έργων κοινής εν γένει ωφελείας ή δια δημιουργίαν κοινοχρήστων χώρων ή δι' έγκριση θέσεως ανεγέρσεως δημοσίων, δημοτικών και κοινής εν γένει ωφελείας κτιρίων και εγκαταστάσεως και

 

γ) τροποποιήσεις ή επεκτάσεις σχεδίων πόλεων ως και καθορισμός ή τροποποίησις όρων δομήσεως, ων η διαδικασία ήρξατο προ της ενάρξεως ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.