Νομοθετικό διάταγμα 198/73 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 1262/1972, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επί τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεως Ρυθμιστικού Σχεδίου εφαρμόζεται η κατά τις διατάξεις του παρόντος διαδικασία εκπονήσεως, παραλαβής και εγκρίσεως Ρυθμιστικών Σχεδίων. Επί τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως του Ρυθμιστικού Σχεδίου περιοχής Πρωτευούσης αρμόδιο προς γνωμοδότηση κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 7 Συμβούλιον Χωροταξίας τυγχάνει το παρά το Υπουργείο Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής τοιούτον.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.