Νομοθετικό διάταγμα 272/69

ΝΔ 272/1969: Περί των όρων ανέγερσης κτιρίων παρά του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και άλλων κρατικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 272/1969: Περί των όρων ανέγερσης κτιρίων παρά του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και άλλων κρατικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, (ΦΕΚ 171/Α/1969), 28-08-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Οι εγκαταστάσεις εν γένει του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού και άλλων κρατικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων δεν εμπίπτουν εις τους περιορισμούς των άρθρων 2 παράγραφος Ι)β και 29 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών (ΦΕΚ 228/Α/1923).Η ανέγερσις κτιρίων παρά των ως άνω επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων επιτρέπεται επί οικοδομήσιμων και το εγκεκριμένο σχέδιον εκτάσεων και υπόκειται εις τους κατά την πολεοδομική νομοθεσία κανόνας και όρους, οίτινες προβλέπονται δια την ανέγερση ομοίων κτιρίων και εγκαταστάσεων παρ' οιασδήποτε ετέρας ιδιωτικής επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως.

 

Εν Αθήναις, τη 25-08-1969

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.