Νομοθετικό διάταγμα 361/69 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αισθητικός ενεργών στο εργαστήριο είτε εκτός αυτού, πράξεις άλλες πλην των στο άρθρο 4 του παρόντος αναφερομένων ή παραβαίνων τις εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις περί ιδιοκατασκευασμάτων, περί πωλήσεως τριχοβαφών και λοιπών σκευασμάτων περιεχόντων δηλητηριώδεις ουσίας τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, εάν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή υπό άλλης διατάξεως.

 

2. Αισθητικός παραβαίνων τις διατάξεις του παρόντος τιμωρείται, δια πράξεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ή του οικείου Νομάρχου προκειμένου περί των εκτός της περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης Νομών, δια προστίμου χιλίων μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών ή δια διακοπής της λειτουργίας του εργαστηρίου από τριάκοντα ημερών μέχρι ενός έτους ή και δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων, εν υποτροπή δε δι' οριστικής στερήσεως του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται μετ' εξέτασιν και ακρόαση του παραβάτη.

 

3. Οιοσδήποτε και καθ' οιονδήποτε τρόπον ασκών το επάγγελμα του αισθητικού, άνευ των δια του παρόντος απαιτουμένων τυπικών προσόντων, τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, εκτός εάν δι' ετέρας διατάξεως προβλέπεται δια την πράξη βαρύτερη ποινή.

 

4. Χορηγηθείσα ή χορηγούμενες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος αισθητικού ανακαλούνται, εάν ο αισθητικός καταδικάσθηκε δια κακούργημα εις οιανδήποτε ποινή ή δια πλημμέλημα εκ των στα άρθρα 336 - 353 του Ποινικού Κώδικα αναφερομένων και του νόμου [Ν] 5539/1932, ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως δια του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3084/1954 περί τιμωρίας των παραβατών των νόμων περί ναρκωτικών και μεταχειρίσεως των τοξικομανών ή απώλεσε την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω εθνικής αναξιότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.