Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Φέρουσα κατασκευή κτιρίου και κατασκευή συμπληρώσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Φέρουσα κατασκευή κτιρίου καλείται το τμήμα αυτού όπερ μεταφέρει αμέσως ή εμμέσως επί του εδάφους άπαντα τα μόνιμα και ωφέλιμα φορτία του κτιρίου ως και τις εν γένει επιρροές των επ' αυτού δυνάμεων.

 

Τα λοιπά μέρη του κτιρίου, που αποσκοπούν στη συμπλήρωση αυτού προς εξυπηρέτησιν του προορισμού του καλούνται κατασκευές συμπληρώσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.