Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος και ανεκτή ηχοδιαπερατότητα στοιχείων του κτιρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατοικίες:

 

α) Οι απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων μεταδιδόμενων δια του αέρος δίδονται υπό του κάτωθι πίνακα Ι:

 

Πίνακας Ι

Στοιχεία κτιρίου

Ελαχίστη απαιτουμένη ηχομονωτική ικανότητα (dB)

1. Μεσότοιχοι μεταξύ κτιρίων.

50

2. Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ διαμερισμάτων ή μεταξύ διαμερίσματος και φρέατος ανελκυστήρα ή μεταξύ διαμερίσματος και κυρίου κλιμακοστασίου ή μεταξύ υπνοδωματίων και κοινοχρήστων αιθουσών αναμονής ή κοινοχρήστων διαδρόμων.

50

3. Πατώματα μεταξύ διαμερισμάτων ή πατώματα άνωθεν καταστημάτων ή πατώματα εξωστών ή διαδρόμων άνωθεν διαμερισμάτων.

48

 

β) Η ανεκτή ηχοδιαπερατότητα στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων δίδεται υπό του κάτωθι πίνακα ΙΙ:

 

Πίνακας ΙI

Στοιχεία κτιρίου

Ελαχίστη επιτρεπομένη ηχοδιαπερατότητα (dB)

Πατώματα μεταξύ διαμερισμάτων ή πατώματα εξωστών ή διαδρόμων άνωθεν διαμερισμάτων.

62

 

2. Έτερα κτίρια:

 

α) Οι απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων μεταδιδόμενων δια του αέρος δίδονται υπό του κάτωθι πίνακα ΙΙΙ:

 

Πίνακας ΙII

Στοιχεία κτιρίου

Ελαχίστη απαιτουμένη ηχομονωτική ικανότητα (dB)

A. Σχολεία

1. Διαχωριστικοί τοίχοι και πατώματα μεταξύ δωματίων της αυτής κατηγορίας από απόψεως θορύβων:

 

α) δωμάτια θορυβώδη (κουζίνες, συνεργεία, τραπεζαρίες, εσωτερικές πισίνες, γυμναστήρια κ.λ.π.)

25

β) δωμάτια θορυβώδη αλλά απαιτούντα ενίοτε ησυχίαν (αίθουσες συγκεντρώσεως, αναγνωστήρια, δωμάτια μουσικής κ.λ.π.)

45

γ) δωμάτια μέσης καταστάσεως (τάξεις μαθημάτων, δωμάτια πρακτικής εξασκήσεως, εργαστήρια, γραφεία)

35

δ) δωμάτια απαιτούντα ησυχίαν (βιβλιοθήκες, μελετητήρια κ.λ.π.)

35

ε) δωμάτια απαιτούντα απομόνωση (δωμάτια ιατρικής, εξετάσεως μαθητών, αίθουσες καθηγητών κ.λ.π.)

45

2. Διαχωριστικοί τοίχοι και πατώματα μεταξύ δωματίων διαφορετικών κατηγοριών από απόψεως θορύβου.

45

3. Διαχωριστικοί τοίχοι δωματίων και διαδρόμων

35

B. Νοσοκομεία

1. Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ των διαφόρων ομοειδών από απόψεως θορύβου δωματίων

40

2. Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ ενός θορυβώδους και ενός απαιτούντος ησυχίαν δωματίου

45

3. Πατώματα

48

Γ. Κτίρια Γραφείων

1. Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ χώρων θορυβωδών και χώρων απαιτούντων ησυχίαν

45

2. Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ χώρων απαιτούντων ησυχίαν και απομόνωσή, ευρισκομένων δε εις ήσυχη περιοχήν

45

3. Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ χώρων απαιτούντων ησυχίαν αλλά ευρισκομένων εις θορυβώδη περιοχήν ή μη απαιτούντων μεγάλο βαθμό απομονώσεως

40

4. Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ γραφείων Γραμματείας ένθα ο θόρυβος δεν προκαλεί μεγάλην ενόχληση

25

5. Πατώματα δι' όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις

45

Δ. Ξενοδοχεία

1. Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ δωματίων και μεταξύ δωματίων και διαδρόμων

45

2. Πατώματα μεταξύ υπνοδωματίων

48

Ε. Βιβλιοθήκες

1. Τοίχοι αιθουσών βιβλιοθήκης εις Πανεπιστήμια, Κέντρα ερευνών, Επιστημονικά ιδρύματα κ.λ.π.

50

2. Πατώματα εν γένει

48

ΣΤ. Ιδιωτικά Ιατρεία

1. Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ δωματίων ιατρικής εξετάσεως και αιθουσών αναμονής επισκεπτών

45

2. Πατώματα εν γένει

48

 

β) Οι ανεκτές ηχοδιαπερατότητες στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων δίδονται υπό του κάτωθι πίνακα ΙV:

 

Πίνακας IV

Στοιχεία κτιρίου

Μεγίστη ηχοδιαπερατότητα (dB)

A. Σχολεία

Πατώματα άνωθεν χώρων διδασκαλίας

67

Β. Νοσοκομεία

Πατώματα εν γένει

62

Γ. Κτίρια Γραφείων

Πατώματα άνωθεν Γραφείων

67

Δ. Ξενοδοχεία

Πατώματα μεταξύ υπνοδωματίων

62

Ε. Βιβλιοθήκες

Πατώματα εν γένει

62

ΣΤ. Ιδιωτικά Ιατρεία

Πατώματα εν γένει

62

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.