Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 116

Άρθρο 116


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αποδεκτή ηχομονωτική ικανότης τοίχων, πατωμάτων και κουφωμάτων των κτιρίων εις DB έναντι θορύβων μεταδιδόμενων δια του αέρος, εμφαίνεται εις τον κάτωθι πίνακα V δια τις σε αυτό αναφερόμενες περιπτώσεις κατασκευής των εν λόγω στοιχείων:

 

Πίνακας V

Στοιχεία κτιρίου

Αποδεκτή ηχομονωτική ικανότητα (dB)

α) Τοίχοι

Οπτοπλινθοδομή εκ πλήρων πλίνθων, πάχους μιας και ημισείας πλίνθου

55

Σκυρόδεμα πάχους 20 cm

55

Οπτοπλινθοδομή εκ δύο δρομικών διάτρητων πλίνθων, με ενδιάμεσο κενόν αέρος πάχους 10 cm και επένδυση επί της μιας όψεως δια πλακών πάχους 2,5 cm εκ ξυλοπολτού ή ινών ξύλου και συνδετικού τινός μέσου

50 - 55

Ως ανωτέρω αλλά δια πλακών φελλού πάχους 2,5 cm

52

Ως ανωτέρω αλλά δια πλακών πάχους 2,5 cm εκ διογκωμένης πολυστερίνης

51

Οπτοπλινθοδομή εκ δύο δρομικών διάτρητων πλίνθων με ενδιάμεσο κενόν αέρος πάχους 10 cm

51

Σκυρόδεμα πάχους 15 cm

50

Οπτοπλινθοδομή εκ πλήρων πλίνθων πάχους μιας πλίνθου

50

Οπτοπλινθοδομή εκ διάτρητων πλίνθων πάχους μιας και ημισείας πλίνθου

50

Οπτοπλινθοδομή εκ δύο δρομικών διάτρητων πλίνθων με ενδιάμεσο κενόν αέρος 5 εκατοστών που πληρώνεται με σύντριμμα φελλού

50

Οπτοπλινθοδομή εκ διάτρητων πλίνθων πάχους μιας πλίνθου και επένδυση επί της μιας όψεως δια πλακών πάχους 2,5 cm εκ ξυλοπολτού ή ινών ξύλου και συνδετικού τινός μέσου

50

Σκυρόδεμα πάχους 8 cm

45

Οπτοπλινθοδομή δρομική εκ πλήρων πλίνθων

45

Οπτοπλινθοδομή εκ διάτρητων πλίνθων πάχους μιας πλίνθου

45

Σκυρόδεμα πάχους 6 cm

40

Οπτοπλινθοδομή δρομική εκ διάτρητων πλίνθων

40

Προκατασκευασμένο χώρισμα εκ ξύλινου σκελετού μετά παρειών εκ πλακών αμιαντοτσιμέντου πάχους εκάστης πλάκας 8 mm και πυρήνα εκ ρολού υαλόμαλλου πάχους 3,5 cm

37

Σκυρόδεμα πάχους 5 cm

35

Διαχώρισμα εκ συγκολλητών πλακών (κόντρα πλακέ) πάχους 6 mm εκατέρωθεν ξύλινου σκελετού εκ καδρονιών 5 x 8 cm του ενδιαμέσου κενού που πληρώνεται δι' υαλόμαλλου

30

Σημείωσις: Όλοι οι ανωτέρω τοίχοι εξ οπτοπλινθοδομών ή σκυροδεμάτων προβλέπονται μετ' επιχρίσματος εκατέρωθεν.

β) Κουφώματα

Διπλή συμπαγής θύρα πάχους εκάστου φύλλου 5 cm επιμελημένης εφαρμογής με αεροστεγές παρέμβασμα εις του αρμούς

45

Διπλούν παράθυρον καλής εφαρμογής με φύλλον υάλου πάχους 3 και 4 mm ενδιάμεσο κενόν αέρος πάχους 20 cm και αεροστεγές παρέμβασμα εις τους αρμούς

40

Διπλούν παράθυρον ως ανωτέρω αλλά ενδιάμεσο κενόν αέρος πάχους 10 cm

35

Διπλή θύρα πρεσσαριστή μετά συγκολλητών πλακών (κόντρα πλακέ) πάχους 3 mm και αεροστεγές παρέμβασμα εις τους αρμούς

35

Απλούν παράθυρον με φύλλον υάλου πάχους 6 mm και αεροστεγές παρέμβασμα εις τους αρμούς

30

Απλούν παράθυρον ως ανωτέρω αλλά με φύλλον υάλου πάχους 4 mm

25

Απλή συμπαγής θύρα πάχους 50 mm συνήθους κατασκευής

25

Απλούν παράθυρον με φύλλον υάλου πάχους 3 mm συνήθους κατασκευής

20

Απλή πρεσσαριστή θύρα εκ συγκολλητών πλακών (κόντρα πλακέ) πάχους 3 mm μετά παρεμβάσματος εις τους αρμούς

20

Απλή πρεσσαριστή θύρα εκ συγκολλητών πλακών (κόντρα πλακέ) πάχους 6 χιλιοστών, συνήθους κατασκευής

15

γ) Πατώματα

Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 cm, οροφοκονιάματος πάχους 1,5 cm, στρώσεως εξομαλύνσεως εκ τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm και ξύλινου δαπέδου πάχους 2 cm (παρκέτου) κολλητού

45

Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 cm, οροφοκονιάματος πάχους 1,5 cm και ξύλινου δαπέδου πάχους 2 cm επί καδρονιών στηριζόμενων μέσω λωρίδων φελλού ή παρεμφερούς υλικού

49

Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 cm, οροφοκονιάματος πάχους 1,5 cm, και πλαστικού δαπέδου επί ασφαλιστικής μαστίχας πάχους 2 cm

46

Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος πάχους 13 cm, οροφοκονιάματος πάχους 1,5 cm, και δαπέδου εκ λινόλεουμ μετά συγκολλητικού υλικού.

48

 

2. Η αποδεκτή ηχοδιαπερατότητα πατωμάτων των κτιρίων εις dB, έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων, εμφαίνεται εις τον κάτωθι πίνακα VI δια τις σε αυτό αναφερόμενες περιπτώσεις κατασκευής των εν λόγω πατωμάτων:

 

Πίνακας VΙ

Στοιχεία κτιρίου

Αποδεκτή ηχοδιαπερατότητα (dB)

α) Τοίχοι

Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάρους ≥220 kg/m2 κεκαλυμμένου δια φύλλου φελλού πάχους 6 mm ή λινόλεουμ ή ελαστικού πάχους 8 mm

67

Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάρους ≥220 kg/m2 μετά κολυμβητού δαπέδου

62

Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάρους ≥220 kg/m2 κεκαλυμμένου δια τάπητος

62

Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάρους ≥220 kg/m2 και ξύλινου δαπέδου πάχους 20 mm ή λινόλεουμ πάχους 6 mm

67

Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάρους ≥365 kg/m2 και δαπέδου εκ χονδρών φύλλων φελλού ή ελαστικού επί υποστρώματος εκ σπογγώδους ελαστικού.

62

 

3. Η ηχομονωτική ικανότης αέρος αναλόγως του πάχους αυτού εις εκατοστά, ευρισκομένου μεταξύ δύο στερεών στρώσεων, δίδεται υπό του κάτωθι πίνακα VII.

 

Πίνακας VΙI

Πάχος στρώσεως αέρος (cm)

1

2

3

4

5

7

8 - 12

14

16

18

20

Ηχομονωτική ικανότητα (dB)

3

5

7

9

10

11

12

11

10

9

7

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.