Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 129

Άρθρο 129: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδειες δομικών εργασιών εκδιδόμενες επί αιτήσεων υποβληθεισών εις την αρμόδια προς έκδοση τούτων Αρχήν μετά των απαιτουμένων στοιχείων μελέτης μέχρι και της ημέρας δημοσιεύσεως του παρόντος, εκδίδονται και εκτελούνται επί τη βάσει των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων.

 

2. Ωσαύτως βάσει των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων εκδίδονται και εκτελούνται άδειες δια ανέγερση οικοδομών, εφ' όσον η τοιαύτη οικοδόμησις έχει μέχρι και της ημέρας ενάρξεως ισχύος του παρόντος συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί δια δημοσίου εγγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.