Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 128

Άρθρο 128: Διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δια της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους διατηρηθέν εν ισχύ Κεφάλαιον ΙΙ του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, εξακολουθεί ισχύον.

 

2. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1199/1972 περί εγκρίσεως μελετών τουριστικών εγκαταστάσεων κατά παρέκκλιση από των ισχυόντων κανόνων δομήσεως κατά το υπ' αυτού προβλεπόμενο χρονικόν διάστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.